Kontakt z serwisem:

W przypadku uszkodzenia produkowanego przez nas urządzenia prosimy skontaktować się z naszym serwisem
pod numerem telefonu: 89 763 50 50 lub e-mail: key@pwkey.eu, lub wysłać na nasz adres:

P.W. KEY
ul. Boh. Warszawy 67
11-200 Bartoszyce

Wysłanie przesyłki:

Urządzenie do naprawy prosimy zapakować tak, aby nie uległo uszkodzeniu w czasie transportu. Do przesyłki prosimy włożyć kartkę z danymi adresowymi do odesłania i telefonem kontaktowym. Prosimy także opisać zauważoną usterkę, aby serwisant mógł jak najszybciej naprawić urządzenie.

UWAGA!
Przesyłka zawierająca urządzenie powinna być dobrze zabezpieczona i najlepiej oznaczona napisem OSTROŻNIE — w przeciwnym razie wszelkie uszkodzenia w czasie transportu będą naprawiane na koszt użytkownika.

Koszt przesyłki:

Koszt przesyłki do serwisu pokrywa nadawca (użytkownik), a w przypadku naprawy gwarancyjnej odeślemy przesyłkę na nasz koszt.

Czas naprawy:

Wady produkowanego przez nas urządzenia ujawnione w okresie gwarancyjnym będą usuwane bezpłatnie w terminie 14 dni roboczych od daty dostarczenia urządzenia (na koszt użytkownika) do serwisu.

Najczęściej naprawa trwa 1 dzień roboczy i urządzenie jest od razu odsyłane do użytkownika.